Reviews van klanten die werken met gecertificeerde RegisterStrategen

Uitgeverij

Sinds ruim tweeëneenhalf jaar maakt onze onderneming (een substantiële speler op de regionale markt voor huis-aan-huis- en weekbladen) gebruik van de diensten van een registerstrateeg. Door een aantal factoren moesten wij op meerdere fronten tegelijk acteren en wij ervoeren een sterke behoefte daarbij gebruik te kunnen maken van een ervaren adviseur binnen het MKB die ons bij meerdere veranderingstrajecten zou kunnen ondersteunen. Daarbij ging het niet alleen om de interne organisatie maar ook om een soepele regeling te kunnen treffen met fiscus en key-crediteuren; voorst werd een actuele liquiditeitsplanning opgezet en werd afscheid genomen van een van de hoofdleveranciers en werd een samenwerking met een nieuwe leverancier voor onze core-business opgetuigd. In de interne organisatie werd met name aandacht geschonken aan het verder ontwikkelen van de salesorganisatie, inclusief het werken met concrete targets. Met name het feit dat de registerstrateeg thuis bleek in alle facetten van bedrijfsvoering hebben wij als een absolute meerwaarde ervaren. Voorlopig zullen wij de samenwerking met onze registerstrateeg dan ook volgaarne voortzetten. De relatief gunstige prijscondities maken zo’n beslissing alleen maar eenvoudiger.

M. Lormans, Directeur


Metaalbedrijf

Sinds ongeveer vier jaar werk ik nu samen met een registerstrateeg. In eerste instantie had de onderneming (actief in de metaalmarkt) vooral behoefte aan hulp en ondersteuning bij crediteurenbeheer en een soepele afwikkeling van enkele fiscale aangelegenheden. Ook diende de organisatie gestroomlijnd en gedeeltelijk gesaneerd te worden. Voorts werd ook een externe analyse uitgevoerd waarin met name onze productrange werd gespiegeld aan de specifieke marktcondities. Gaandeweg ontstond bij ons de overtuiging dat we ons dienden te concentreren op specifieke productlijnen op nichemarkten. Dat had nogal wat consequenties voor de interne organisatie en de capaciteiten en vaardigheden die nodig waren voor deze omschakeling. Ook in dat proces hebben we buitengewoon veel baat gehad bij de registerstrateeg. Juist doordat er een langjarige samenwerking ontstaat,  is de registerstrateeg buitengewoon goed ingevoerd kin alle aspecten van on ze bedrijfsvoering. Zodoende hoeven we niet voor ieder nieuw project een nieuwe adviseur aan te trekken  en kunnen we aanzienlijk sneller schakelen. De prijsstelling  van de registerstrateeg is van dien aard dat we de daarmee gemoeide investering moeiteloos hebben kunnen terugverdienen. We zullen onze samenwerking voorlopig dan ook continueren.

P. van de Braak, Directeur

 

Technisch Installatiebedrijf

Sinds ongeveer vier jaar werk ik nu samen met een registerstrateeg. In eerste instantie had de onderneming (actief in de metaalmarkt) vooral behoefte aan hulp en ondersteuning bij crediteurenbeheer en een soepele afwikkeling van enkele fiscale aangelegenheden. Ook diende de organisatie gestroomlijnd en gedeeltelijk gesaneerd te worden. Voorts werd ook een externe analyse uitgevoerd waarin met name onze productrange werd gespiegeld aan de specifieke marktcondities. Gaandeweg ontstond bij ons de overtuiging dat we ons dienden te concentreren op specifieke productlijnen op nichemarkten. Dat had nogal wat consequenties voor de interne organisatie en de capaciteiten en vaardigheden die nodig waren voor deze omschakeling. Ook in dat proces hebben we buitengewoon veel baat gehad bij de registerstrateeg. Juist doordat er een langjarige samenwerking ontstaat,  is de registerstrateeg buitengewoon goed ingevoerd kin alle aspecten van on ze bedrijfsvoering. Zodoende hoeven we niet voor ieder nieuw project een nieuwe adviseur aan te trekken  en kunnen we aanzienlijk sneller schakelen. De prijsstelling  van de registerstrateeg is van dien aard dat we de daarmee gemoeide investering moeiteloos hebben kunnen terugverdienen. We zullen onze samenwerking voorlopig dan ook continueren.


Paul Poels, Directeur


Meubelbedrijf


Wij hebben een goedlopende meubelzaak en maken al sedert enkele jaren gebruik van de diensten van een registerstrateeg. Dat is ons uitermate goed bevallen, zeker in de contacten met de fiscus. De samenwerking met de registerstrateeg is van dien aard dat wij hem eigenlijk op afroep kunnen vragen zijn expertise in te zetten. Zo zijn wij op dit moment bezig inhoud te geven aan de bedrijfsopvolging om de continuïteit voor de komende decennia veilig te stellen. Wat ons met name in een registerstrateeg aantrekt is het feit dat hij in feite multi-inzetbaar is en wij hebben daar in menig opzicht ons voordeel mee gedaan.

Joep Kluskens, Direktor


Technisch Installatiebedrijf

Wij zijn een producent van koude- en warmtewisselaars en hebben een sterke positie op de Nederlandse markt opgebouwd. Wij zijn sinds een jaar of twee in contact gekomen met een registerstrateeg met wie we vrij snel een ontwikkelingstraject in gang hebben gezet. Het is onze nadrukkelijke ambitie een hoger marktsegment te kunnen bedienen, met name ook in het buitenland. Daarmee kunnen we de continuïteit van de onderneming voor langere tijd veilig stellen. De (externe) analyses van registerstrateeg zijn daarbij voor ons van enorm belang en met name het gegeven dat de registerstrateeg voor ons als een klankbord fungeert die ook nog eens vitale analyses en data aandraagt maakt het voor ons buitengewoon aantrekkelijk de samenwerking voor de komende jaren te continueren. Ook op het terrein van interne organisatie en de omgang met een arbodienst bleek de registerstrateeg voor ons van onschatbare waarde.

Eric Heeren, Directeur

Sluit Menu