Over EIFA

EIFA, het European Institute For Accreditation, is een onafhankelijk Instituut dat zich richt op het verbeteren van de expertise en professionele vaardigheden van individuen en organisaties.
EIFA ontwikkelt accreditatie-eisen en levert kwalificatieprogramma’s voor beroepsverenigingen en de snel groeiende groep van onafhankelijke professionals.
Deze programma’s voldoen aan de Europese norm voor de certificering van competenties van personen (NEN-EN-ISO/IEC 17024).

EIFA richt haar activiteiten in het bijzonder op sectoren die nog niet over voldoende wettelijke en/of zelfregulerende richtlijnen beschikken. De accreditatie-eisen, richtlijnen en permanente kwaliteitscontrole van EIFA bieden maximale zekerheid over de competentie en integriteit van de door het Instituut geaccrediteerde personen en organisaties.

Concreet betekent dit dat EIFA;

 • een businessacademie (EBA) voor consultants voor het MKB biedt
 • als intermediair platform voor RegisterStrategen fungeert
 • RegisterStrategen ondersteunt bij het werven van nieuwe klanten in het MKB

EIFA Business Academy (EBA)

De EBA leidt RegisterStrategen op ter ondersteuning van ondernemingen uit het MKB. Zij bestaat uit twee hoofdmodules. Naar wens is de EBA uit te breiden met een aantal ondersteunende modules.

Strategic Business Development
De module Strategic Business Development heeft tot doel RegisterStrategen tools aan te reiken die onmisbaar zijn bij het (door)ontwikkelen van ondernemingen. Zij bestaat uit 6 onderdelen: interne analyse, externe analyse, implementatiefase, strategische evaluatie, marketingstrategie en commercieel actieplan.

Deze module bestaat uit 3 collegedagen. Na iedere collegedag wordt een maand gereserveerd voor het uitvoeren van opdrachten. Zij dienen als voorbeeld waarop de in de colleges aangedragen theorie toegepast kan worden en zijn gebaseerd op bestaande praktijksituaties. De totale looptijd van deze module bedraagt 90 dagen.

Voor meer concrete informatie over deze module zie Tools Strategic Business Development.

Acquisitie
De module Acquisitie heeft tot doel RegisterStrategen te ondersteunen bij het overbrengen van de, tijdens de EBA, opgedane kennis op ondernemers. Het beschikken over alleen een Certificaat zal immers geen deuren openen. De RegisterStrateeg dient in staat te zijn zijn/haar expertise zodanig aan de ondernemer te presenteren, dat deze het gevoel krijgt persoonlijk baat te hebben bij de RegisterStrateeg en dat de onderneming daar daadwerkelijk van zal profiteren. Verder wordt aandacht besteed aan het -zelfstandig- in de markt zetten van de individuele RegisterStrateeg op basis van zijn/haar achtergrond.

Deze module bestaat uit 2 collegedagen waarin met name gesprekstechnieken aan bod komen. 

Voor meer concrete informatie over deze module zie Tools (Koude) Acquisitie.

Tools Strategic Business Development

In deze module wordt een aantal tools van een grote verscheidenheid aangereikt. Daarbij gaat het onder meer om:

 • Interne analyse van een onderneming
 • CURRY methodiek
 • 4P model Kotler
 • Waardedisciplinemodel
 • Resource based view
 • Externe analyse van een onderneming
 • Activity based costing
 • EBI EIFA Management Informatie Systeem
 • Blue Ocean Strategy specifiek voor MKB
 • Skills lab

Tools (Koude) Acquisitie

Het is van groot belang dat de kandidaat-RegisterStrateeg de opgedane kennis op de juiste manier over kan brengen. De tools die daarbij ingezet kunnen worden, bestaan uit de aangereikte gesprekstechnieken. In combinatie met uitvoerige terugkoppeling en evaluatie achteraf is dit een effectieve manier gebleken in het verkrijgen van opdrachten.

Het in de markt zetten van de individuele RegisterStrateeg wordt uitgevoerd door een specialistisch bedrijf. Op basis van frequente content creatie op zakelijke social media wordt interesse bij ondernemers gewekt. Deze content is vakinhoudelijk en bestaat uit kennis, tips en hedendaagse informatie. De doelen zijn meer relevante connecties en het verkrijgen van afspraken.  

SkillsLab

Ontwikkeling en uitvoering van training, tools en informatie. Toegang uitsluitend voor gecertificeerde RegisterStrategen.

Certificering

Op basis waarvan wordt uiteindelijk het EIFA-certificaat verstrekt?
In de eerste plaats selecteren de kandidaat-RegisterStrategen zichzelf. Niet iedereen is in staat of bereid te investeren in een serieus opleidingstraject. EIFA identificeert potentiële kandidaten op een uiterst professionele manier. 

Vervolgens vindt er een toelatingsprocedure plaats die zo uitvoerig en zorgvuldig mogelijk wordt voorbereid en uitgevoerd. Onderdeel daarvan is onder meer een gesprek van de kandidaat-RegisterStrateeg met reeds actieve RegisterStrategen.

Per module is ruim contact tussen de trainer en de kandidaat-RegisterStrateeg mogelijk. De laatste dient aan te tonen dat zij zich de gedoceerde stof in het kader van het Strategic Business Development eigen hebben gemaakt en in staat zijn gebleken deze toe te passen op de ingebrachte praktijkcases.

EIFA als (marketing)platform

EIFA beperkt zich niet tot het opleiden en certificeren van RegisterStrategen. Het is zeker zo belangrijk om ook het concept RegisterStrateeg in de markt te positioneren. Het spreekt voor zich dat de hulp en inzet van actieve RegisterStrategen daarbij onontbeerlijk is. Zij bepalen mede het beleid en de activiteiten van EIFA als marketingplatform voor de RegisterStrateeg.

EIFA is tot dat moment beschikbaar als kennisplatform, verzorgt de EBA, onderhoudt contacten met de afzonderlijke RegisterStrategen, stimuleert de RegisterStrategen periodiek bij elkaar te komen, onderhoudt in samenwerking met actieve RegisterStrategen het Skills Lab, behartigt de belangen van de RegisterStrategen waar nodig en gewenst, en onderhoudt de websites www.eifa.nl en www.registerstrateeg.nl

Het verdienmodel van een RegisterStrateeg

Een RegisterStrateeg staat een MKB-ondernemer in eerste instantie voor 12 maanden terzijde. Na deze periode wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.  Uitgangspunt is en blijft een langjarige verbintenis op basis van een voor de ondernemer zeer gunstig abonnement. Door zich beschikbaar te stellen voor 16 uur per maand tegen een voor een MKB-ondernemer alleszins aanvaardbaar uurtarief, kan de RegisterStrateeg meerdere begeleidingstrajecten tegelijkertijd aangaan. Daarmee kan de RegisterStrateeg, afhankelijk van het aantal parallelle trajecten, een uitstekende jaaromzet realiseren.

USP’s EIFA

Natuurlijk worden ook elders trainingen gegeven om professionals in staat te stellen zich verder te bekwamen en waar gewenst bij te scholen. De vraag daarbij is steevast: krijg ik waar voor mijn geld en waarin kan ik mij van de concurrentie onderscheiden.

De belangrijkste voordelen van de EIFA Business Academy zijn:

 • Een zeer gedegen opleiding op postacademisch niveau
 • Gecertificeerd door een onafhankelijk Instituut op basis van Europese regelgeving
 • Op de dagelijkse ondernemingspraktijk gestoeld, gebaseerd op ruim 20 jaar praktijkervaring
 • Niet enkel theorie, maar vooral concrete tools om handen en voeten te geven aan het ondersteunen van ondernemingen uit het MKB
 • EIFA biedt de RegisterStrategen een marketingplatform

De RegisterStrateeg

EIFA heeft een accrediteringsprogramma ontwikkeld voor consultants die zich als erkend registerstrateeg op de adviesmarkt ten behoeve van het MKB willen begeven. Kandidaten voor dit programma dienen over tien jaar aanwijsbare ervaring op strategisch managementniveau te beschikken en winst- en verlies-verantwoordelijk te zijn geweest. Het is van groot belang dat de registerstrateeg weet wat het betekent een ondernemer te zijn.

Deelname aan de EIFA Business Academy biedt de kandidaat-registerstrateeg de juiste theoretische kennis én de practische tools om een MKB-ondernemer van dienst te kunnen zijn bij alle denkbare hobbels en knelpunten waar een MKB-onderneming tegen aan kan lopen.

Heeft u belangstelling voor de EIFA Business Academy en zou u meer informatie willen ontvangen, neem dan contact met ons op via het contactformulier onder aan deze pagina.

 

Reviews

Voor een beoordeling van EIFA is onze mening daarover minder relevant. Veel belangrijker is te kunnen vernemen hoe anderen over EIFA oordelen, niet alleen actieve registerstrategen maar ook MKB-ondernemers die een registerstrateeg in de arm hebben genomen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Door het invullen van het formulier kunt u ons bereiken.
Indien nodig zullen we daarna zo snel mogelijk contact met u opnemen.

EIFA Nederland
EIFA BV
Schiphol Airport Tetra
Transpolispark 
Siriusdreef 17-27
NL-2132 WT Hoofddorp
The Netherlands
T +31 (0)85 – 0185 194

EIFA in Deutschland
EIFA GmbH
Flughafen Düsseldorf
Peter-Müllerstrasse 3
D-40468 Düsseldorf
Deutschland
T +49 211 42471 5653