Over EIFA

EIFA, een Europees Instituut voor Accreditatie (European Institute For Accreditation), is een onafhankelijk instituut dat zich richt op het verbeteren van de expertise en professionele vaardigheden van individuen en organisaties.
EIFA creëert, ontwikkelt en levert accreditatie-eisen en kwalificatieprogramma’s voor beroepsverenigingen en de snel groeiende groep van onafhankelijke professionals zoals beoordelaars en deskundigen.
Deze programma’s voldoen aan de Europese norm voor de certificering van competenties van personen (NEN-EN-ISO/IEC 17024).

EIFA is opgericht in 2012 en richt zijn activiteiten in het bijzonder op die sectoren en sectoren die nog niet over voldoende wettelijke en/of zelfregulerende richtlijnen beschikken. De kwalificatie-eisen, richtlijnen en permanente kwaliteitscontrole van EIFA bieden klanten maximale zekerheid over de competentie en integriteit van de door het instituut geaccrediteerde personen en organisaties.

Concreet betekent dit dat EIFA:

 • Een businessacademie (EBA) voor consultants voor het MKB biedt.
 • Fungeert als intermediair platform voor geregistreerde bedrijfsstrategen, registerstrategen
 • Registerstrategen ondersteuning bij het werven van nieuwe klanten in het MKB biedt.

EIFA Business Academy (EBA)

De EBA stelt zich ten doel registerstrategen op te leiden ter ondersteuning van ondernemingen uit het MKB en bestaat uit twee hoofdmodules, al naargelang de wens uit te breiden met een aantal kleinere modules.

Strategic Business Development
De hoofdmodule Strategic Business Development bestaat uit 6 onderdelen: interne analyse, externe analyse, implementatiefase, strategische evaluatie, marketingstrategie en commercieel actieplan.

Deze module bestaat uit 3 collegedagen waarbij na iedere college dag een maand gereserveerd wordt voor het uitvoeren van praktijkopdrachten. In deze praktijkopdrachten dient de in de colleges aangedragen theorie toegepast te worden op voorbeeldsituaties uit de dagelijkse praktijk van ondernemingen. Het zijn dus geen fictieve maar realistische, bestaande praktijksituaties.
De totale looptijd van deze module SBD bedraagt daarmee 90 dagen.

Voor meer concrete informatie over deze module zie Tools Strategic Business Development.

Acquisitie
De tweede hoofdmodule Acquisitie is bedoeld om registerstrategen te helpen de tijdens de EBA opgedane kennis over te brengen op ondernemers die (wellicht) behoefte hebben aan de ondersteuning van een professional. Immers, het beschikken over een certificaat alleen zal geen deuren openen. De registerstrateeg dient in staat te zijn zijn expertise, zijn portfolio zodanig aan de ondernemer te presenteren dat deze het gevoel krijgt dat hij baat zal hebben bij de registerstrateeg, dat zijn onderneming daar daadwerkelijk van zal kunnen profiteren.

Deze module bestaat uit 1 collegedag waarin met name gesprekstechnieken aan bod komen, gevolgd door praktijkperiode. In deze praktijk krijgen de kandidaat-registerstrategen 24 gesprekken met ondernemers en dus 24 keer de mogelijkheid om hun expertise te koppelen aan acquisitievaardigheden.

Voor meer concrete informatie over deze module zie Tools (Koude) Acquisitie.

Tools Strategic Business Development

In deze module wordt een aantal tools van een grote verscheidenheid aangereikt. Daarbij gaat het onder meer maar niet uitsluitend om:

 • Interne analyse van een onderneming
 • CURRY methodiek
 • 4P model Kotler
 • Waardedisciplinemodel
 • Resource based view
 • Externe analyse van een onderneming
 • Activity based costing
 • EBI EIFA Management Informatie Systeem
 • Blue Ocean Strategy specifiek voor MKB
 • Skills lab

Tools (Koude) Acquisitie
Zoals hierboven aangegeven krijgt de kandidaat-registerstrateeg in de tweede module 24 maal de gelegenheid om zijn expertise aan ondernemers aan te bieden. De tools die hij of zij daarbij in kan zetten bestaan uit de aangereikte gesprekstechnieken in combinatie met uitvoerige terugkoppeling en evaluatie achteraf.
De koude acquisitie wordt uitgevoerd door een specialistisch bedrijf dat namens EIFA ondernemers uit de gewenste regio’s benadert en hen kort informeert over het instituut registerstrateeg. Op deze wijze krijgt de kandidaat-registerstrateeg in totaal 24 gesprekken met een ‘decisionmaker’ uit de onderneming, vrijwel altijd de ondernemer zelf. Voor de kandidaat-registerstrateeg is zo’n gesprek primair oefenstof. De ondernemer gaat zo’n gesprek aan vanuit de gedachte een potentiële raadgever, ondersteuner voor zijn onderneming aan de andere kant van de tafel aan te treffen.

De registerstrateeg kan deze Koude Acquisitie tevens inzetten als agenda-service nadat hij of zij zich daadwerkelijk als zelfstandig registerstrateeg op de markt heeft begeven. Uiteraard tegen een – overigens alleszins aanvaardbaar – tarief.

SkillsLab

Eifa leden vinden hier meer informatie en Tools. Alleen toegang voor gecertificeerde RegisterStrategen.

Certificering

Op basis waarvan wordt uiteindelijk het EIFA-certificaat verstrekt?
Eigenlijk is dat heel eenvoudig. In de eerste plaats selecteren de kandidaat-registerstrategen zichzelf. Niet iedereen is in staat of bereid te investeren in een serieus opleidingstraject. EIFA identificeert potentiële kandidaten op een uiterst professionele manier. Vervolgens vindt er een toelatingsprocedure plaats die zo uitvoerig en zorgvuldig mogelijk wordt voorbereid en uitgevoerd. Onderdeel daarvan is onder meer een gesprek van de kandidaat-registerstrateeg met reeds actieve registerstrategen.

Men zou deze hele procedure ‘selectie aan de poort’ kunnen noemen. Vervolgens is er per module ruim contact tussen de docent en de kandidaat-registerstrategen. De laatsten dienen aan te tonen dat zij zich de gedoceerde stof hebben eigen gemaakt en in staat zijn gebleken deze toe te passen op de ingebrachte praktijkcases, zowel in het kader van het Strategic Business Development als in het kader van de Acquisitie.

In het kort: EIFA accrediteert registerstrategen nadat zij de EIFA Business Academy hebben gevolgd en afgesloten op basis waarvan zij vervolgens door EIFA worden gecertificeerd.

EIFA als (marketing)platform

EIFA beperkt zich niet tot het opleiden en certificeren van registerstrategen. Het is zeker zo belangrijk daarnaast ook het concept registerstrateeg op de markt te positioneren. Het spreekt voor zich dat de hulp en inzet van actieve registerstrategen daarbij onontbeerlijk, noodzakelijk is. Zij bepalen in belangrijke mate het beleid en de activiteiten van EIFA als marketingplatform voor de registerstrateeg.

EIFA is tot dat moment beschikbaar als kennisplatform, verzorgt de EBA, onderhoudt contacten met de afzonderlijke registerstrategen, brengt de registerstrategen periodiek met elkaar in contact, onderhoudt in samenwerking met de actieve registerstrategen het Skills Lab, behartigt de belangen van de registerstrategen waar nodig en gewenst, en onderhoudt de websites www.eifa.nl en www.registerstrateeg.nl

Het verdienmodel van een registerstrateeg

De registerstrateeg staat een MKB-ondernemer voor onbepaalde tijd terzijde. Uitgangspunt is en blijft een langjarige verbintenis op basis van een voor de ondernemer zeer gunstig abonnement. Door zich beschikbaar te stellen voor 16 uur per maand tegen een voor een MKB-ondernemer alleszins aanvaardbaar uurtarief, kan de registerstrateeg meerdere begeleidingstrajecten tegelijkertijd aangaan. Daarmee kan de registerstrateeg afhankelijk van het aantal parallelle trajecten een uitstekende jaaromzet realiseren. Hoe het ook zij, de kosten van de EBA zal de registerstrateeg reeds in het eerste jaar van zijn zelfstandig ondernemerschap ruimschoots terugverdiend hebben

USP’s EIFA

Natuurlijk worden ook elders trainingen gegeven om professionals in staat te stellen zich verder te bekwamen en waar gewenst bij te scholen. Niet alleen handelskamers maar ook andere opleidingsinstituten bieden dit soort programma’s aan, tegen uiteenlopende tarieven. De vraag daarbij is steevast: krijg ik waar voor mijn geld en waarin kan ik mij van de concurrentie onderscheiden.

De belangrijkste voordelen, de unique selling points van de EIFA Business Academy zijn:

 • Een zeer gedegen opleiding op postacademisch niveau
 • Gecertificeerd door een onafhankelijke partij die zich gebonden acht aan Europese regelgeving
 • Een op de dagelijkse ondernemingspraktijk gestoelde opleiding
 • Een opleiding met 24 concrete mogelijkheden een begeleidings- of adviesrelatie met een ondernemer tot stand te brengen
 • Niet enkel theorie maar vooral ook concrete tools om handen en voeten te geven aan het ondersteunen van ondernemingen uit het MKB
 • Een ROI garantie
 • EIFA biedt de registerstrategen een marketingplatform.

De RegisterStrateeg

EIFA heeft een accrediteringsprogramma ontwikkeld voor consultants die zich als erkend registerstrateeg op de adviesmarkt ten behoeve van het MKB willen begeven. Kandidaten voor dit programma dienen over tien jaar aanwijsbare ervaring op strategisch managementniveau te beschikken en winst- en verlies-verantwoordelijk te zijn geweest. Het is van groot belang dat de registerstrateeg weet wat het betekent een ondernemer te zijn.

Deelname aan de EIFA Business Academy biedt de kandidaat-registerstrateeg de juiste theoretische kennis én de practische tools om een MKB-ondernemer van dienst te kunnen zijn bij alle denkbare hobbels en knelpunten waar een MKB-onderneming tegen aan kan lopen.

Heeft u belangstelling voor de EIFA Business Academy en zou u meer informatie willen ontvangen, neem dan contact met ons op via het contactformulier onder aan deze pagina.

 

Reviews

Voor een beoordeling van EIFA is onze mening daarover minder relevant. Veel belangrijker is te kunnen vernemen hoe anderen over EIFA oordelen, niet alleen actieve registerstrategen maar ook MKB-ondernemers die een registerstrateeg in de arm hebben genomen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Door het invullen van het formulier kunt u ons bereiken.
Indien nodig zullen we daarna zo snel mogelijk contact met u opnemen.

EIFA Nederland
EIFA BV
Schiphol Airport Tetra
Transpolispark 
Siriusdreef 17-27
NL-2132 WT Hoofddorp
The Netherlands
T +31 (0)85 – 0185 194

EIFA in Deutschland
EIFA GmbH
Flughafen Düsseldorf
Peter-Müllerstrasse 3
D-40468 Düsseldorf
Deutschland
T +49 211 42471 5653